Wanneer is iemand verdacht?..... of heeft afwijkend gedrag?

De workshops zijn bestemd voor:
Buurtbewoners
Winkeliers
Ondernemers op bedrijventerreinen
Horeca-ondernemers
 
Programma workshops:
 Hoe ziet een crimineel zijn omgeving?
Hoe herken ik afwijkend/verdacht gedrag?
Hoe spreek ik iemand hier eventueel op aan?
Geweldloze communicatie, wat houdt dat in?
Hoe kan ik de crimineel ontmoedigen?
Hoe signaleer ik en wat rapporteer ik aan de hulpdiensten?
Welke afspraken kan ik maken met buurtbewoners?
Hoe zorg ik voor mijn eigen veiligheid?
 
Bovenstaand programma fungeert als leidraad tijdens de schouw, en wordt ter plaatse aan de omstandigheden aangepast omdat de praktijk leert dat iedere situatie weer net anders is.
 
Totale duur;
De duur van de schouw is afhankelijk van de te bezoeken locatie; de richtlijn is een dagdeel (4 uur).
 
Aantal deelnemers per schouw;
maximaal 15 
 
"Alert zijn doen we samen"
Dit is de verzamelnaam voor een aantal workshops die gegeven worden door een ervaringsdeskundige.
 De workshop is gericht op verdieping van expertise, het opdoen van nieuwe ideeën, het oefenen van praktijksituaties. Een integraal preventie expert gaat op pad met een groep deelnemers door het gebied waar zij wonen of werken. Tijdens deze wandeling (schouw) worden zij gewezen op situaties waarop een crimineel zou kunnen inspelen. Denkt u hierbij aan zichtbare goederen in auto's, onafgesloten ruimtes, open ramen en deuren of voorhanden liggende hulpmiddelen bij inbraak, zoals bv een trapleer. Tijdens de schouw zullen er acteurs op de locatie aanwezig zijn die al dan niet afwijkend of verdacht gedrag zullen vertonen. Vervolgens komt dan vanzelf de vraag aan de orde: 'Wat neemt u waar, en is dat gedrag nu daadwerkelijk afwijkend of verdacht?
De deelnemers leren accuraat te observeren, duidelijk signalementen op te nemen, preventief te handelen en pro-actief gebruik te maken van geweldloze communicatie, dit alles uiteraard met primaire aandacht voor hun eigen veiligheid.
Interesse? stuur ons een bericht