Trainingen voor beveiligers

Proactief beveiligen
Wat is  proactieve beveiligen? Hoe ontwikkel je dat? Hoe wordt je pro-actiever als beveiliger? Proactief omschrijven wij als het roer in eigen handen nemen, de regie pakken. Vooruitkijken en er naar handelen. Maatregelen nemen zonder dat u door anderen wordt aangezet om dit te doen. Wilt u leren om pro-actiever te worden als beveiliger en wilt u gericht werken aan uw eigen leerdoelen? Criminaliteitspreventie Nederland draagt zorg voor een duidelijke en heldere maatwerk training.

Doelgroep.

Voor iedere medewerker die professioneel wil worden en effectief wil leren omgaan met afwijkende of verdachte situatie is er een keuze menu. Als opdrachtgever kunt een een menu samenstellen die van toepassing is voor uw beveiligers. Er is wel een minimale tijd gereserveerd van 1 dagdeel ( basis training ) , dit om de kwaliteit van de training te blijven garanderen. 

 

Onderwerpen.

 • Hoe hanteer je een dreigings assessment
 • Wat zijn verdachte situaties
 • Wat zijn afwijkende situaties
 • Een persoon aanspreken met afwijkend gedrag
 • Security questioning
 • Lichaamstaal/lichaamhouding
 • Beslissingen durven nemen
 • De drie basis vragen
 • Juiste procedure starten
 • Het onderzoeken van de onderliggende belangen
 • De invloed van de deelnemer zijn/haar verbale/non-verbale communicatie
 • Veiligheidsbewustzijn

 

Leerdoelen.

 • Men krijgt inzicht in soorten afwijkende en verdachte gedragingen
 • Er is geleerd hoe men een persoon aanspreekt
 • Men ervaart zijn eigen stijl van het interpreteren van situaties
 • Men leert situaties op een andere manier te beoordelen rustig te blijven en op een juiste manier een beslissing nemen
 • Men kent eigen emoties en weet wat men kunt doen om deze nog beter te beheersen
 • Deelnemer leert de meerwaarde van veiligheidsbewustzijn
 • Men krijgt inzicht in uw eigen kwaliteiten en belemmeringen en hoe die een rol kunnen spelen in het contact met de ander
 • Men beheerst vaardigheden waarin de drie basis vragen zijn verweven
        De deelnemer leert observatievaardigheden en weet hoe hij/zijn een persoon zijn lichaamstaal kan lezen
 

Certificering.

Elke deelnemer ontvangt een deelname certificaat die opgenomen is in het register van echtheid en is een jaar geldig.

Mentale en fysieke weerbaarheidstraining

Wat is weerbaarheid?

Het is lastig om een eenduidige definitie van het begrip ‘weerbaarheid’ te geven, maar de dikke Van Dale definieert weerbaar als ‘in staat om tegenstand te bieden’. Een aantal kenmerken die bij weerbaarheid horen, zijn dan ook op een goede manier opkomen voor jezelf en je grenzen aangeven. beveiligers die minder weerbaar zijn, worden niet als een professional gezien.

Wat doe je als een persoon je ineens knijpt of duwt? Wat doe je als een persoon je bij je haren grijpt of je een klap geeft? Hoe geef je je grenzen aan, zonder de lopende communicatie te schaden? Hoe reageer je als een persoon ineens een andere persoon of collega begint uit te schelden of met spullen begint te gooien. Wat doe je als een persoon zijn of haar ongenoegen en frustratie op jou wil botvieren? Hoe weerbaar ben je?
 

Op deze vragen krijgt u antwoord in de training 'mentale en fysiek weerbaarheid'. Zo’n 60% van het personeel in de beveiliging krijgt te maken met verbaal of fysiek geweld op de werkvloer. Grensoverschrijdend gedrag in de beveiliging leidt tot verminderd werkplezier, stress en ziekteverzuim. Beveiligers, toezichthouders en andere medewerkers die met agressie geconfronteerd worden, weten vaak niet hoe te reageren. Ze voelen zich onveilig.

Gelukkig krijgt agressie in de beveiligingswereld steeds meer aandacht. Een goede verbale, mentale en fysieke weerbaarheid is voor beveiligingsprofessionals cruciaal om met agressie op de werkvloer om te kunnen gaan. Een weerbaarheidstraining van Criminaliteitspreventie Nederland helpt medewerkers om steviger in hun schoenen te staan.

Staan en opvallen:

veel leuker dan............... vallen en opstaan 

De inhoud van de training

Onze instinctieve reactie, als we met geweld worden geconfronteerd, is vluchten, vechten of verstijven. Zonder oefening is het moeilijk om bij agressief gedrag het hoofd koel te houden en op de juiste manier te reageren. Medewerkers leren in deze weerbaarheidstraining om rustig te blijven, de situatie in te schatten en in de kiem te smoren. Ze zijn zich bewust van het effect van hun eigen houding en gedrag en weten waar hun grenzen liggen. Ook leren ze grenzen van anderen herkennen en aan te geven. Wanneer de situatie escaleert, weten ze hoe ze vriendelijk doch stevig kunnen ingrijpen om zichzelf te beschermen.

 

Oefenen in een veilige omgeving

In de training Mentale en Fysieke Weerbaarheid in de beveiliging creëert de trainer een veilige omgeving voor de deelnemende cursisten om de verschillende technieken te oefenen. De nadruk ligt niet op  vechten maar om je tegenstander kennis te laten maken met een lichte corrigerende pijnprikkel die binnen de wettelijke kaders valt. Het alleen weten hoe deze pijnprikkel toe te dienen geeft een cursist al meer zelfvertrouwen. De zelfverdedigingstechnieken worden gedoceerd door een  grootmeester 7e dan Japanse vechtsporten en vechtkunsten. De zelfverdedigingstechnieken kunnen worden gevolg op de sportschool van de leraar, in een nader te bepalen oefenruimte of on the job. Om zo dicht mogelijk bij de realiteit te komen, begint iedere training met een inventarisatie van wat er op dat moment speelt en wat de leerwensen zijn. Elke cursist ontvangt na het positief doorlopen van 'de  proef van bekwaamheid' een basisdiploma zelfverdediging uitgegeven onder JNB 4206.

 

Trainingsdoelen

 • Vergroten zelfvertrouwen en gevoel van veiligheid
 • Waarschuwingssignalen van agressie en grensoverschrijdend gedrag herkennen
 • Bewust worden van eigen non verbale uitstraling
 • Herkennen en aangeven van de eigen grenzen
 • Deëscalerende gesprekstechnieken
 • Rustig blijven en effectief handelen in noodsituaties
 • Zelfverdedigingstechnieken

 

Wat is visitatie?

Visitatie is het onderzoeken van aanwezige bagage zoals tassen, koffers, dozen, enzovoort. Visitatie is niet hetzelfde als fouilleren. Bij visitatie kan men vragen de ‘zakken leeg te maken’.  Niet iedereen mag visiteren. Deze persoon moet daarvoor zijn aangewezen door de bedrijfsleiding. De bedrijfsleiding heeft immers het recht om haar eigendommen te beschermen. Visitatie wordt toegepast op het personeel dat het pand verlaat.

Visitatie en fouilleren
 
Visiteren en fouilleren wat mag wel? wat mag niet? Op deze vragen krijgt men antwoord in deze training tevens leert men omgaan met weerstandsgedrag en wat te doen bij het constateren van goederen in "bijvoorbeeld een tas". Wat mag ik in beslag nemen? Wanneer mag ik dit niet? In deze training word er gebruik gemaakt van rollenspellen die dicht tegen de realiteit liggen. De training vind plaats 'on the job' of op onze eigen leerschool gevestigd in Rotterdam.
 

Duur 4 uur

Max. aantal deelnemers 15

Acteur ja

 

Juridische ruimte voor visitatie

De mogelijkheid tot visitatie moet bij alle werknemers bekend zijn. De visitatieregeling moet tevens zijn vastgelegd in het arbeidsreglement. Iedere werknemer moet schriftelijk verklaren dat hij/zij akkoord gaat met de inhoud van het arbeidsreglement. Als dit tot heden niet was vastgelegd, zal dit aanvullend met de bestaande personeelsleden overeengekomen moeten worden.

Conflicthantering/omgaan met agressie
 
Een conflict of agressie een moment waar een ieder "zeker als het onverwacht is" niet op zit te wachten. Echter heeft u er mee te maken dan is deze training uitermate geschikt voor u. De cursist leert hoe om te gaan met verbaal weerstandsgedrag en krijgt tools om het gedrag van de agressor te sturen. Houding, stemtoon en inhoud worden geoefend met een acteur. Na deze training begrijpt men agressie en een conflict beter. Men zal instaat zijn om de regie van de agressor over te nemen en te sturen.
 

Duur 4 uur

Max. aantal deelnemers 15

Acteur: ja

 
 
Winkeldiefstalpreventie.
 
Deze training is geschikt voor winkelsurveillanten. De training bestaat uit twee dagdelen. In het ochtend programma theorie, in het middag programma rollenspellen. De inhoud van de training is divers te noemen. Recht- en wetskennis, omgaan met agressie/conflicthantering, herkennen van een verdachte en geweldloze communicatie komen aan de orde. Tevens is er ruimte tot "verzoeknummers" van de deelnemers.
 

Duur 8 uur, waarvan 1 uur pauze, verdeeld over de training

Max. aantal deelnemers 15

Acteur ja, in het middag programma

 

 

Beveiligen, hoe doe je dat?
 
Deze training is geschikt voor beveiligers die nieuw zijn in een organisatie of beveiligers die een opfriscursus nodig hebben. De training bestaat uit twee dagdelen. In het Ochtend programma theorie, in het middag programma rollenspellen. De inhoud van de training is divers te noemen. Recht- en wetskennis, omgaan met agressie/conflicthantering, herkennen van een verdachte en geweldloze communicatie, houding, invullen aanhoudingsformulier en hoe ziet de klant jou komen aan de orde. Tevens is er ruimte tot "verzoeknummers" van de deelnemers en u als opdrachtgever.
 

Duur 8 uur, waarvan 1 uur pauze, verdeeld over de training

Max. aantal deelnemers 15

Acteur, ja in het middag programma

 
Heeft u interesse in een training of wilt u nog extra informatie over de training, e-mail of bel ons gerust.

Criminaliteitspreventie Nederland     mobiel 0626740959     vast 0181-633938     Kamer van koophandel 24356627