Criminaliteitspreventie Nederland

Buurtpreventie training voor de grote stad

Veiligheid is al lang niet meer alleen de verantwoordelijkheid van de politie, gemeente of andere handhavingsinstanties. Ook de inwoners van gemeenten hebben invloed op de veiligheid en daarmee het woon- en leefplezier in hun eigen buurt, wijk of dorp. Deelnemers aan een buurtpreventieteam pakken hun verantwoordelijkheid op en werken samen met hun buren, wijkagent, medewerkers van handhaving en anderen aan de leefbaarheid in hun wijk. Want buurtpreventie draait vooral om samenwerking. Het delen van informatie, samenwerken aan projecten op het gebied van onder andere inbraakpreventie en verkeersveiligheid en natuurlijk het elkaar steunen en er voor elkaar zijn wanneer dat nodig is staan daarbij centraal. Criminaliteitspreventie Nederland heeft een training ontwikkeld speciaal voor de grote stad. In een grote stad is er sprake van een diversiteit van bewoners en in de regel zijn de bewoners tevens mondiger en ad rem.

Heksenjacht daar doen we niet aan mee.....!!

Doel van de cursus

De cursist weet wat buurtpreventie is, wat van hem/haar verwacht wordt en wat hij/zij van de partners mag verwachten.
De cursist is in staat om communicatieve vaardigheden op een zo efficiënt mogelijke manier in te zetten. Op deze wijze ontstaat er een functioneel gesprek tussen partijen. Ook is de cursist op de hoogte van de bevoegdheden die hij of zij mag toepassen.
 
Uitgangspunt is steeds: U bent zelf het instrument waarmee u werkt!
 
Specifieke leerdoelen:
 
De cursist:
- Weet wat buurtpreventie is , wat van hem/haar verwacht wordt en wat hij/zij van de
   partners mag verwachten
- Kent het meldingsprotocol en gebruikt het meldingsformulier
- Is zich bewust van non-verbale communicatie
- Kan actief luisteren
- Kan ik-boodschappen hanteren
- Is geïnformeerd over bevoegdheden, burgerarrest en eigenhandig optreden.
- Reageert op inhoudsniveau en leert interpreteren af.
- leert observeren op een daadwerkelijke manier en handelt er naar.
 

Soorten van trainingen

Basistraining buurtpreventie
In deze training staan centraal;
 
Wat is buurtpreventie?
 
Waarnemen op een feitelijke manier
 
Horen zien en melden
 
Communicatie onderling
 
Signalement
 
Wanneer verdacht, wanneer afwijkend
 
Deze training is zonder rollenspellen. Deelname certificaat wordt uitgegeven.
Duur 3 uur

Buurtpreventie training gevorderden

In deze training staan centraal;

Ervaringen delen uit het verleden

Conflicthantering/omgaan met agressie

Geweldloze communicatie

Wat zijn mijn bevoegdheden

Wanneer mag ik aanhouden en hoe doe je dat?

Deze training is met rollenspellen. Deelname certificaat wordt uitgegeven. Duur 3 uur

Masterclass buurtpreventie training

In deze training staan centraal;

Ervaringen uit het verleden

Een herhaling van alle onderwerpen die besproken zijn

Rollenspellen van alle voorkomende situaties

Mondeling examen met de groep

Uitreiken diploma ( alleen geldig met deelname certificaat 1 en 2).

Uitreiken buurtpreventie speld

Opname in buurtpreventie register

Vragen of informatie over de buurtpreventie training....vul onderstaande in en e-mail ons.