CODE 95

Criminaliteitspreventie U07-1

Criminaliteit in de vervoer sector is een begrip en zal nooit stoppen. De weg die men rijd zit vol verassingen..... U als vervoerder kan er wel zorg voordragen dat de weerstand hoger word.
 
Hoe?.....voorzie uw chauffeurs van kennis. Criminaliteitspreventie Nederland en Verkeersschool van Thiel hebben voor u een programma samen gesteld die binnen het raamwerk van het CBR past en een speciaal programma voor de vervoer sector buiten het raamwerk.
 
Bij alle trainingen geld dat maatwerk en humor een belangrijk onderdeel is.
 

Mag je een persoon meenemen in je vrachtwagen?

Er zijn regels om een persoon mee te nemen. In de training criminaliteitspreventie krijg u te horen wanneer je een mensensmokkelaar word of bent.....soms weet je het niet eens dat je het bent.

Ik zie een diefstal uit een vrachtwagen....wat nu?

Dames en Heren hier is hij dan......de MIDDELVINGERRRR!!

De middelvinger......het signaal dat die persoon je niet aardig vind. Veelal bedoeld om jou te kwetsen. En.....ja hoor het lukt.
In onze crimininaliteitspreventie training leren we de ontvangers van de middelvinger zo te gedragen dat ze een professional blijven en de bedrijfsnaam op de vrachtwagen niet ter schande zetten.
 
 
Hier geven wij graag tips en adviezen in. een ervaring word opgedaan door middel van rollenspellen en nabesprekingen

Agressie in verkeer......wat is mijn rol als chauffeur zijnde?

Boosheid is in verschillend onderzoek in verband gebracht met agressief en riskant rijgedrag. Het optreden van zowel boosheid als verkeersagressie is persoons- en situatieafhankelijk. Vaak hoort men 'het zijn altijd dezelfde die wat hebben meegemaakt'.
Het blijkt lastige zijn om objectief vast te stellen wat agressief gedrag is, omdat veel afhankelijk is van persoonlijke interpretaties.
Gedrag dat eigenlijk niet agressief bedoeld is, kan toch als agressief ervaren worden door een medeweggebruiker en vervolgens een agressieve reactie oproepen. Boosheid blijkt samen te hangen met agressie en riskant rijgedrag: automobilisten die boos worden achter het stuur rijden vaker agressief en lijken vaker betrokken bij bijna-ongevallen.
Graag geven wij  tips en adviezen om dit gedrag te sturen. Een ervaring word opgedaan door middel van een rollenspel met nabesprekingen. De doelstelling zal altijd zijn wat ging er goed? wat zijn verbeterpunten en wat doet het gedrag van een ander met mij?
 
 

Overval....hij wil mijn vrachtwagensleutels...wat nu?

Tja......daar staat hij dan....vragend naar je vrachtwagensleutels, o ja hij wil ook nog je pinpas met code, je eigen pinpas wel te verstaan.
 
Hier gaan wij dieper op in. In onze criminaliteitspreventie training word uitgelegd wat handig is om te doen maar vooral welke weg kan ik bewandelen om dit te voorkomen. Natuurlijk denkt u nu 'als ze willen pakken ze je gewoon' dat klopt ook. echter de massa overvallers die zoeken de weg van de minste weerstand en daar lopen de meeste van rond.

Allemaal vragen die behandeld worden in de training criminaliteitspreventie UO7-1

Klik hier om te boeken
Klik hierboven voor informatie.

NASCHOLING CHAUFFEURS

De EU-Richtlijn Vakbekwaamheid (‘nascholing chauffeurs’) moet leiden tot een verhoging van de verkeersveiligheid en vakbekwaamheid van chauffeurs.

Alle houders van een D- en/of C-rijbewijs zijn als gevolg van de richtlijn verplicht 35 uur nascholing te volgen in een periode van 5 jaar om hun vakbekwaamheid te behouden. Voor het D-rijbewijs ging de verplichte nascholing in op 10 september 2008. Voor houders van het C-rijbewijs ging de verplichte nascholing in op 10 september 2009. Chauffeurs die het D- en/of C-rijbewijs hebben gehaald vóór respectievelijk 10 september 2008 en 10 september 2009, krijgen een basiskwalificatie vakbekwaamheid. Met 35 uur nascholing behouden zij de vakbekwaamheid voor de volgende vijf jaar. Voor deze groep rijbewijshouders was de eerste periode van vijf jaar verlengd tot 7 jaar. Voor elke vervolgperiode geldt 5 jaar. Chauffeurs die in het bezit zijn van zowel het C- als D-rijbewijs moeten in totaal 35 uur nascholing volgen. De gevolgde nascholing wordt op het rijbewijs aangegeven met de code ‘95’, gevolgd door de geldigheidsperiode. De rijbewijzen moeten elke vijf jaar worden vernieuwd of verlengd om de code 95 bijgeschreven te krijgen.

 

Voor wie geldt de nascholing?

De nascholing geldt voor iedereen die in het bezit is van een C- of D-rijbewijs. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen eigen vervoerders en beroepsvervoerders, werkgevers of werknemers. Wel zijn er enkele vrijstellingen voor chauffeurs. U leest hier meer over in de bijlage Vrijstellingen Nascholing chauffeurs.

Nieuwe chauffeurs

Iedereen die vanaf 10 september 2008 (D-rijbewijs) of 10 september 2009 (C-rijbewijs) slaagt voor zijn vakbekwaamheid, heeft vanaf dat moment vijf jaar de tijd om de 35 uur nascholing te volgen. Voor de nieuwe chauffeurs is de eerste periode dus niet verlengd van vijf naar zeven jaar.

 

Vrijstelling

Er zijn verschillende vrijstellingen voor Nascholing chauffeurs te verkrijgen. Als een houder van een C- of D-rijbewijs gebruik kan maken van een van de code 95 vrijstellingen, moet hij dit kunnen aantonen met zijn administratie.

 

Opleidingen

De opleidingen die in aanmerking komen voor de nascholing chauffeurs moeten zijn gecertificeerd door CBR. Niet-gecertificeerde opleidingen tellen niet mee in het verplichte aantal nascholingsuren. Van de 35 uur nascholing moet 7 uur praktijkopleiding zijn gevolgd. De opleidingen worden niet afgesloten met een examen. In Nederland is een ruim aanbod van nascholingsopleidingen. Het staat bedrijf en chauffeur vrij de 35 uur naar eigen inzicht te verdelen over 5 jaar. Criminaliteitspreventie Nederland heeft haar bestaande opleidingen laten certificeren zodat deze meetellen voor de nascholing.

 

Cursus criminaliteitspreventie

In samenwerking met verkeersschool van Thiel verzorgt Criminaliteitspreventie Nederland de cursus criminaliteitspreventie U07-1

De cursus is samen te stellen uit diversen modules.