Beroepsmatig vliegen met een drone

Het is niet zonder meer toegestaan om uw drone te gebruiken voor commerciële doeleinden.  Inspectie Bureau heeft deze toestemming wel. Afhankelijk van het type werkzaamheden dat u wilt laten uitvoeren door IBN u kunt ervoor kiezen om binnen de zogenaamde minidrone-regeling te gaan opereren (ROC-light), of te late uitvoeren door een piloot met het zogenaamde RPA-L vliegbrevet hiermee kan men een volledige bedrijfsontheffing (ROC) aanvragen. Ter informatie worden beide mogelijkheden hieronder uiteengezet.

Minidrone-regeling (ROC-light)

Per 1 juli 2016 is de minidrone-regeling van kracht geworden. Deze regeling is bedoeld voor piloten die beroepsmatig met een drone met een maximaal gewicht van vier kilo willen gaan vliegen.

Onder deze regeling kan men na het succesvol afronden van een theorie-examen. Het inschrijven van het toestel waarmee gevlogen gaat worden in het luchtvaartregister. Het afsluiten van een WA-verzekering voor dood en schade bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Een aanvraag doen voor de zogenaamde ROC-light. Met dit bewijs van bevoegdheid  kan men dan vervolgens tegen betaling gaan vliegen met een drone, bijvoorbeeld om luchtfoto’s te maken of inspecties uit te laten voeren door IBN.

De randvoorwaarde is dat er niet hoger dan 50 meter gevlogen wordt, en niet verder dan 100 meter horizontaal vanaf de bestuurder. Vluchten mogen verder alleen worden uitgevoerd in de daglichtperiode, waarbij de drone tijdens de gehele vlucht in het zicht moet blijven (visual line of sight, VLOS). Ook mag men niet vliegen boven aaneengesloten bebouwing, mensenmenigten, industrie- en havengebieden, spoorlijnen en wegen. Ook mag er niet gevlogen worden in de zogenaamde CTR-gebieden rondom vliegvelden.

 

RPAS Operator Certificate (ROC)

Bij vluchten hoger dan 50 meter (tot maximaal 120 meter) of verder dan 100 meter horizontaal kunnen vliegen, of met een drone specifieke werkzaamheden uitvoeren die niet mogelijk zijn binnen de ROC-light ontheffing, heeft IBN de beschikking over een piloot die in het bezit is van een volledige RPAS Operator Certificate (ROC).

 

Een professionele vlucht met een commercieel karakter, zal worden voltrokken na het aanvragen en ontvangen van een combi-ontheffing voor het maken van klasse 1-vluchten aangevraagd bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze vluchten zullen veilig  verlopen omdat het luchtvaartuig  van IBN betrouwbaar is en de piloten goed zijn opgeleid. 

De combi ontheffing is verkrijgbaar in drie uitvoeringen: een bedrijfsontheffing waarmee tijdens de geldigheidsduur (maximaal 1 jaar) vluchten mogen worden uitgevoerd, een projectontheffing, of een oefenontheffing. Laatstgenoemde ontheffing is bestemd voor dronepiloten in opleiding of ter voorbereiding op een examen.

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing dient u te beschikken over de volgende documenten:

 • Bewijs van Luchtwaardigheid (BvL). Het Bewijs van Luchtwaardigheid is een document dat verklaart dat het onbemande luchtvaartuig voldoet aan de luchtwaardigheidseisen. Dit omhelst een technische keuring en een beoordeling van de technische documentatie van het luchtvaartuig. U kunt hiervoor terecht bij Euro USC of het NLR. Niet iedere drone komt in aanmerking voor een BvL.
 • Bewijs van Inschrijving (BvI). De drone moet ingeschreven zijn in het luchtvaartuigregister dat wordt bijgehouden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het nationaliteits- en inschrijvingskenmerk moet zowel op de drone als op het grondstation worden aangebracht. Ook is een ‘brandplaatje’ verplicht, met daarin niet alleen het nationaliteits- en inschrijvingskenmerk, maar ook de contactinformatie van de eigenaar of registratiehouder.
 • Bewijs van Bevoegdheid (BvB). Alleen gecertificeerde piloten mogen vliegen met een drone als deze commercieel of professioneel wordt gebruikt. Zij dienen daartoe zowel theorie- als praktijkexamens te hebben gehaald. Het opleidingstraject dient erkend te zijn door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Sinds 1 juli 2015 is dit vliegbewijs (RPA-L) verplicht.
 • Bedrijfshandboek (Operations Manual). In het bedrijfshandboek wordt de organisatiestructuur beschreven van het bedrijf waar de operator in dienst is, evenals een beschrijving van de werkmethoden en een beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden. Ook moet de organisatie een veiligheidsmanagementsysteem ingevoerd hebben.
 • Verzekering. Naast een reguliere bedrijfsverzekering dient u te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering specifiek voor dronegebruik. Deze dient de risico’s van schade aan derden te dekken mocht er iets misgaan. De verzekering dient te voldoen aan de Europese Verordening 785/2004. Er zijn al verzekeraars die producten aanbieden voor dronebedrijven.

Vluchten mogen vervolgens alleen plaatsvinden:

 • in ongecontroleerd luchtruim;
 • binnen Visual Line of Sight (VLOS) – in het zicht van de bestuurder en waarnemer, maar;
 • niet hoger dan 120m (400ft) boven grond of water;
 • niet verder dan 500m van vlieger/gezagvoerder;
 • minstens 150m (horizontaal) van mensenmenigten, verkeer en bebouwing;
 • binnen de zichtvliegregels (VFR) binnen de daglichtperiode;
 • op meer dan 3 kilometer afstand van civiele en militaire luchthavens.

Minimaal 48 uur voor de uitvoering van de vlucht dient een ‘Notice To Airmen’ (NOTAM) bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu worden ingediend. Tenslotte moet een dag van tevoren een melding worden gedaan aan de Minister van Infrastructuur en Milieu en de burgemeester van de gemeente waarin wordt opgestegen. Naast dit alles moet ook de landeigenaar toestemming geven voor de vlucht, iets wat voortvloeit uit het burgerlijk recht.

Bij een vlucht moeten tenminste twee personen aanwezig zijn: de vlieger en een waarnemer. Daar komt nog een derde persoon bij als er ook een camera bediend moet worden. Dat mag dus niet door de vlieger of waarnemer gedaan worden.