Disclaimer Criminaliteitspreventie Nederland

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.crimned.nl van Criminaliteitspreventie Nederland.

 

De op deze website verstrekte informatie is bedoeld als algemene informatieverschaffing. Criminaliteitspreventie Nederland spant zich in om te waarborgen dat de informatie op deze website juist en volledig is, doch Criminaliteitspreventie Nederland verstrekt geen garanties met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Criminaliteitspreventie Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website of een website waarnaar wordt verwezen. Criminaliteitspreventie Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid wegens een niet onbelemmerde toegang tot de website van Criminaliteitspreventie  Nederland en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van deze website. Criminaliteitspreventie Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor winstderving of andere schade die verband houdt met het functioneren van de website van Criminaliteitspreventie Nederland.

 

Het is niet toegestaan deze website te gebruiken op een manier die andere internetgebruikers kan hinderen of het functioneren van deze website in gevaar kan brengen. Het is tevens niet toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Criminaliteitspreventie Nederland

 

Hierbij geef ik als gebruiker nadrukkelijk toestemming om aan het Criminaliteitspreventie Nederland opgegeven email adres, in voorkomende gevallen, te gebruiken voor het zenden van berichten met betrekking tot 'mijn informatie vragen' of offerte.