De weg van criminaliteit is lang en oneindig.....stoppen zal het nooit daarom,

Let op je spullen.....!

Ex-inbreker vertelt......

Barry Reekijzer, ex inbreker, de ergste van zijn soort is u graag van dienst. Barry heeft zijn leven gebeterd en is van mening dat misdaad enorm loont. Hoe het loont wil hij u graag tonen door middel van persoonlijke bevindingen. Deze persoonlijke bevindingen doet hij op nadat hij met u 'de opdrachtgever' het te controleren gebied heeft bekeken en onderzocht. Op een terugkomavond zal Barry op een luchtige en duidelijke manier zijn bevindingen met u delen. Foto's worden getoond en tips worden gegeven. Manieren van inbraken worden uitgelegd en getoond. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
62 inbraken per dag
Volgens de cijfers van de inbraakbarometer werd er in 2021 ongeveer 22.500 keer ingebroken. Het is maar dat je het weet!
Glas houd een inbreker niet buiten.......wat wel....  Barry komt het u graag vertellen.

Inbraak is het illegaal openbreken van een gebouw of een object om dit binnen te gaan. Als binnengaan niet de bedoeling is, dan spreekt men eenvoudig van vernieling. In juridische taal wordt ook wel over braak gesproken, en geldt het als een strafverzwarende omstandigheid bij diefstal. Iemand die aan inbraak doet noemt men een inbreker.

In de volkstaal wordt inbreken ook wel aangeduid als "een kraak zetten". Dit heeft juridisch en praktisch weinig te maken met het kraken van gebouwen om er bijvoorbeeld te gaan wonen. Men kan een gebouw ook heel goed kraken door er met een sleutel naar binnen te gaan en een terrein kan men kraken door er een tentenkamp in te richten.

Als er niets kapot is, dan is het geen inbraak. De wet onderscheidt nog insluiping en inklimming. Beide worden ten onrechte ook wel als inbraak aangeduid.

Barry is in te zetten ter lering en vermaak. Er zijn echter zeer strikte regels waaronder Barry zijn werk zal uitvoeren.Deze zijn;
 
- Er vinden nooit echte inbraken plaats, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is.
- De plaatselijke politie/wijkagent wordt altijd in kennis gesteld.
- Zonder toestemming van de plaatselijke politie zal er geen meting plaats vinden.
- Bij aanvang meld Barry zich bij de plaatselijke Politie.
- Bij vertrek meld hij zichzelf af.
- Van elk te bezoeken locatie, winkelgebied, industriegebied of gemeente moet er een waarschuwingsadres bekend zijn.
- Barry maakt geen schade.
 
 
Stuur Barry een bericht voor informatie of een boeking.

Tip; is er binnen 24 uur geen reactie ontvangen door ons dan is uw mail vermoedelijk in de spambox terecht gekomen. Neem dan opnieuw contact op via de telefoon. 06-26740959. groetjes Barry.