INSPECTIE BUREAU NEDERLAND

INSPECTIE VAN BEVEILIGINGSMEDEWERKERS DOOR MIDDEL VAN EEN MYSTERYVISIT

Inspectie Bureau Nederland, onderdeel van Crimned is het eerste bedrijf in Nederland die een onafhankelijke afdeling heeft belast met het inspecteren van beveiligingsmedewerkers door middel van een mysteryvisit
 
Als opdrachtgever gaat u ervan uit dat de door u ingehuurde beveiligingsmedewerkers conform de contractafspraken functioneert. 
Als werkgever gaat je ervan uit dat de door u verhuurde beveiliegingsmedewerkers conform de instruscties werken.
 
Inspectie Bureau Nederland controleert dit voor u.
 
De inspecties vinden plaats op de door u aangegeven locatie en tijdstip. Een contactpersoon wordt ingelicht bij aanvang mysteryvisit en na vertrek. In de avonduren en nachtelijke uren vinden er ook inspecties plaats. Onze inspecteurs zijn bekend in de beveiliging en zijn op de hoogte van protocollen, procedures, werkwijzes en contractafspraken. Onnodige risico's worden er niet genomen. Schade aan gebouwen en dergellijke worden niet gemaakt.
Voordat er een inspectie plaats zal vinden is er een mondeling overleg geweest met u als opdrachtgever. In dit overleg is er besproken welke inspectie u wenst zoals; kennis van locatie, wat te doen bij calamiteit, insluipen, goederen meenemen, inbraakalarm  kortom alles wat voor kan komen tijdens een beveiligingsdienst. De meting heeft als doelstelling: "wat gaat er goed en wat zijn verbeterpunten?"  
 
Enkele voorbeelden van de metingen van IBN zijn;
 
# locatie binnentreden zonder, bijvoorbeeld een legitimatiebewijs
# meelopen naar binnen of gebruik maken van het treintjes methode
# reageren op afwijkend gedrag
# alertheid
# algehele uitstraling
# initiatief
# omgangvormen en gedrag
# oogcontact
# begroet na binnenkomst en vertrek
# kan men insluipen
 
Als opdrachtgever kunt u zelf ook meetpunten aangeven.
Indien van toepassing worden en foto's en filmopnames gemaakt om de bevindingen van de inspecteur geloofwaardig te maken.
INSPECTIE VAN BEVEILIGINGSMEDEWERKERS
Inspectie Bureau Nederland, onderdeel van Crimned is het eerste bedrijf in Nederland die een onafhankelijke afdeling heeft belast met het inspecteren van beveiligingsmedewerkers.
 
Als opdrachtgever gaat u ervan uit dat de door u ingehuurde beveiligingsmedewerkers conform de contractafspraken functioneert. IBN controleert dit voor u.
 
De inspecties vinden plaats op de door u aangegeven locatie en tijdstip. In de avonduren en nachtelijke uren vinden er ook inspecties plaats. Onze inspecteurs zijn bekend in de beveiliging en zijn op de hoogte van protocollen, procedures, werkwijzes en contractafspraken.
Voordat er een inspectie plaats zal vinden is er een mondeling overleg geweest met u als opdrachtgever. In dit overleg is er besproken welke inspectie u wenst zoals; kennis van locatie, wat te doen bij calamiteit, insluipen, goederen meenemen, inbraakalarm  kortom alles wat voor kan komen tijdens een beveiligingsdienst. De meting heeft als doelstelling: "wat gaat er goed en wat zijn verbeterpunten?"  
 
Er zijn standaard metingen van IBN zoals;
 
# geldig legitimatiebewijs
# uniform
# rapportage
# alertheid
# algehele uitstraling
# initiatief
# omgangvormen en gedrag
 
Indien van toepassing worden en foto's en filmopnames gemaakt om de bevindingen van de inspecteur geloofwaardig te maken.
 
 

Meten van sociale veiligheid 

Onder de term sociale veiligheid wordt verstaan: de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door de kant van menselijk handelen in de woon- en werkomgeving.

 

Criminaliteitspreventie Nederland heeft een specifieke manier ontwikkeld om deze meting plaats te laten vinden onder bewoners/ bezoekers/ jongeren van een gemeente en de medewerkers in dienst van een onderneming.

 

De basis meetpunten zijn;

 

  • bescherming: bescherming door maatregelen die bescherming bieden tegen gevaar.
  • het ''zich beschermd voelen'': de subjectieve veiligheid ofwel gevoelens van (on)veiligheid. Deze gevoelens zijn beïnvloedbaar door middel van gerichte communicatie, maar staan vaak los van de objectieve veiligheid.
  • gevaar: gevaar is de kans om slachtoffer te worden van incidenten. De registratie van incidenten naar tijdstip en locatie geeft een beeld van de objectieve veiligheid.
  • “dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen”: hierdoor worden oorzaken als natuurgeweld, constructiefouten en dergelijke uitgesloten.
  • “in de openbare ruimte”: bijvoorbeeld op de openbare weg, in het voor een ieder toegankelijk openbaar vervoer (inclusief haltes en stations) en openbare gebouwen. 
 
 

Voorbeelden van incidenten zijn;

 

Agressief gedrag, (schelden, beledigen, spugen, slaan, vechten, bedreigen, met voorwerpen gooien, met wapen dreigen en aanvallen),

Brandstichting, vandalisme, openbare dronkenschap, diefstal, verkoop en gebruik van verdovende middelen, bedelen, treiteren, aanranding, verkrachting, zelfmoord, moord en terreuraanslagen.

 

Enkele zaken zorgen niet rechtstreeks voor onveiligheid, maar wel voor overlast en voor een gevoel van onveiligheid. Dit is omdat er bij een persoon die zich ongepast gedraagt de kans groter is dat deze in bepaalde situaties ook agressiviteit voorkomt. Met name als als men er wat van zegt. voorbeelden van situaties zijn; het aanbrengen van graffiti, geluidsoverlast door radio's of mobile telefoons, vervuiling door etenswaren, papier, verpakkingsmaterialen, in het openbaar vervoer schoenen op de bank, meerdere plaatsen innemen en weigeren de extra plaats(en) vrij te maken voor mensen, Urineren op een openbare plek en roken op plekken waar dat niet is toegestaan.

Ook onschuldige zaken geven soms al een naar gevoel: zoals rondhangen. Om rondhangen te verplaatsen naar een meer geschiktere plek worden soms  hangplekken ingericht.

Heeft u vragen over de inspectie of interesse in een offerte, vul onderstaand in en wij nemen contact met u op, bellen mag natuurlijk ook.

Quickscan

Inspectie Bureau Nederland werkt met verschillende adviseurs. Onze adviseurs geven advies op gebied van inbraakpreventie, overvalpreventie, winkeldiefstalpreventie, interne diefstal/fraude en cyber-crime. De door ons te controleren locatie woning, bedrijvenpark, winkel, of winkelgebied zullen met zorg worden betreed, uw huisregels worden nageleefd en uiteraard is geheimhouding een must. Tijdens een Quickscan worden er foto's gemaakt die dienen als bewijs van ontdekking. In de Quickscan worden bevindingen genoteerd met daarnaast een advies. 
 
Interesse?..... stuur ons een bericht.

Criminaliteitspreventie Nederland     mobiel 0626740959     vast 0181-633938     Kamer van koophandel 24356627