Jongeren en criminaliteit

Jeugdcriminaliteit

 
Het worden de jongeren ook wel erg makkelijk gemaakt. Er is nog geen goeie aanpak omtrent internet fraude. Dit bericht staat op de website van de politie.

Wanneer start de politie een opsporingsonderzoek?

Op het moment dat er in uw aangifte zoveel aanknopingspunten zitten dat een opsporingsonderzoek kan worden gestart, krijgt u de aangifte per post toegestuurd. U moet deze ondertekenen, voorzien van een aantal documenten en terugsturen naar de politie. Helaas zal niet iedere aangifte leiden tot een strafrechtelijk onderzoek.

Alle aangiftes van internetoplichting worden grondig bekeken op aanknopingspunten voor verder onderzoek door de politie. Zo wordt bijvoorbeeld bekeken of een bankrekeningnummer, IP-adres, of e-mailadres naar een verdachte wijst of dat er misschien sprake is van meerdere aangiftes die met elkaar te maken hebben. Zo’n cluster van aangiftes kan wijzen op grootschalige oplichting. Met het Openbaar Ministerie wordt besproken welke zaken in aanmerking komen voor verder onderzoek. Er komen zoveel meldingen binnen dat niet in alle gevallen een opsporingsonderzoek kan worden gestart. 

Bron: politie.nl

 
De opsporing in het handelen van nepkleding en goederen heeft geen prioriteit. De straf is lager dan handelen in drugs. En als klap op de vuurpijl... er is vollop media aandacht voor het feit dat er geen genoeg agenten zijn. Tja dan is een keuze gauw gemaakt, zeker als je geen baan kan vinden.
 
Ronald Knieschijf... voormalig werkmeester Van de Raad van de Kinderbescherming heeft in samenwerking met Criminaliteitspreventie Nederland een training ontwikkeld waarin de jeugd criminaliteit centraal staat.

Bij de bestrijding van jeugdcriminaliteit ligt de nadruk op het voorkómen dat jong begonnen delinquentie uitmondt in een langdurige criminele loopbaan. In veel gevallen is er weinig reden tot zorg: bij de meeste jongeren die een enkele keer met politie en justitie in aanraking komen, blijft het Veelal ook bij. Criminaliteitsprventie Nederland heeft voor jongeren van de basisschool een leuk preventie programma gemaak 'Pak de boef'. klik hier voor verder informatie.

 

Maar er zijn ook jongeren bij wie de seinen op oranje staan, bijvoorbeeld omdat ze geweld hebben toegepast of tot specifieke groepen behoren. Als de kans op verdergaande recidive zeer groot is, is het gerechtvaardigd om snel in te grijpen voordat het criminele gedrag zich van incident tot patroon en soms zelfs tot levensstijl ontwikkelt. Dit moet natuurlijk voorkomen worden. Criminaliteitspreventie heeft een programma gemaakt waarin een weg wordt bewandeld waar criminaliteitspreventie voorop staat.

 

Besproken wordt;

 

  • Hoe trap ik niet in de val criminaliteit
  • Leren 'nee' te zeggen
  • Wat zijn de gevolgen van crimineel gedrag
  • Wat zegt de wet?
  • Ik zit erin, hoe kom ik eruit?
  • Bewustwording van eigen gedrag (rollenspellen)
  • Leerwensen van deelnemers
  • leerwensen van opdrachtgever
 
Bovengenoemd zijn enkele voorbeelden van de te behandelen onderwerpen.

 

 

 

Jongeren zijn nog in ontwikkeling.

Ze zijn vaak niet goed in staat om in te schatten hoeveel impact hun misstappen op anderen hebben. Daarom is er het jeugdstrafrecht. Naast de sanctie die bij grensoverschrijdend gedrag hoort, staat een pedagogische aanpak hierbij voorop. Met de komst van het adolescentenstrafrecht op 1 april 2014 is de leeftijdsgrens voor toepassing van het jeugdstrafrecht verhoogd van 18 naar 23 jaar. Dit omdat veel jongvolwassenen op hun 18de nog niet klaar zijn met hun mentale en morele ontwikkeling. Door het jeugd- en volwassenstrafrecht flexibel te hanteren kan elke jongvolwassene een straf op maat krijgen die aansluit bij zijn ontwikkelingsfase. Een aanpak die zo effectief mogelijk is voor de ontwikkeling van de dader en zijn bijdrage aan de maatschappij en die de kans op herhaling zo klein mogelijk maakt. Reden te meer om op lagere scholen en middelbare scholen voorlichting te geven.

Interesse? mail gerust.