Mysteryvisit horeca/hotel

Crimned heeft een unieke onderzoeksmethodiek ontwikkeld, op basis van de talloze Mystery Shop/ Mystery Visit onderzoeken die zijn uitgevoerd sinds 2000. Of het nu gaat om klantencontact of criminaliteitspreventie; voor de meest uiteenlopende bedrijven en organisaties zijn reeds metingen uitgevoerd. Gemeten is wat zijn de sterke punten én gemiste kansen. Het actief stimuleren van interactie tussen klant, gast en opdrachtgever (leverancier/verkoper/adviseur) staat bij de metingen centraal.

 

De Mystery Visiter gaat als 'gewone' klant, gast of onderaannemer naar uw onderneming en onderzoekt aan de hand van een case hoe het met de awareness, omtrent  de veiligheid van uw onderneming, is gesteld. Op grond van deze bevindingen vult de Mystery Visiter een checklist in en licht deze (indien gewenst) uitgebreid toe in een workshop. Men kan ervoor kiezen de workshop diezelfde dag nog te volgen.

 

Maatwerk is ook van toepassing. U als ondernemer geeft aan welke metingen er gedaan moeten worden, ook als die buiten de wet vallen. Denk hierbij aan inbreken, zakkenrollen, cybercrime, fraude, eten zonder te betalen en meewerken als medewerker met minder goede bedoelingen.

De regel is wel dat deze werkwijze alleen plaats zullen vinden in samenspraak met de plaatselijke politie.


De onderzoeksgegevens kunnen ook worden verwerkt en teruggekoppeld naar de opdrachtgever, in de vorm van een rapport, presentatie, advies of training/workshop. Desgewenst kan Criminaliteitspreventie Nederland ook uw organisatie ondersteunen bij het begeleiden of uitvoeren van verandertrajecten op langer termijn.

 

Essentieel voor het rendement van het totale programma is de wijze waarop de onderzoeksresultaten worden gepresenteerd en de follow-up die uw onderneming er intern aangeeft. 

Criminaliteitspreventie Nederland biedt uw onderneming een actieve en professionele ondersteuning bij een vervolg- en verbetertraject door:

 

  • Presentatie van de resultaten aan management en/of personeel;
  • Workshops en trainingen voor management en/of personeel;
  • Integratie Mystery Visit onderzoeken in bestaande werkomgeving;
  • Interne en externe communicatietrajecten;
  • Vervolg bezoek met directe feedback;
  • Vervolg bezoek met rapportage.
 
Geheimhouding is bij Criminaliteitspreventie Nederland een belangrijke regel. Nooit zullen er rapporten en bevindingen gedeeld worden met anderen.