Overvaltrainingen.

Een overval wat nu? overvalpreventie training. wat is een overval? Kan ik een overval voorkomen? Overval training met een acteur. Wat moet in doen tijdens een overval? Kan ik een overval voorkomen. Donkere dagen offensief. wat zijn tips tegen een overval. waar letten overvallers op?

Overvalpreventie training

Een overval is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Het gebeurt altijd onverwacht en gaat vaak gepaard met veel geweld of bedreiging. Omdat het een serieus onderwerp is zal humor in de training een belangrijke rol spelen. De te behandelen onderwerpen worden op een luchtige en ludieke manier gegeven en behandeld. De ervaring leert ons dat ondernemers die een overval hebben ervaren en deelnemen aan onze training de training positief ervaren.

Een overval  kan zeer verstrekkende gevolgen hebben, zowel fysiek als geestelijk. Het is daarom belangrijk het risico op een overval te beperken, goed voorbereid te zijn en te weten wat wel en wat niet te doen tijdens een overval.

Als je op het internet surft zie je veelal dat er een overvaltraining wordt aangeboden. Je ziet stoere foto's met gemaskerde mannen met in hun hand een vuurwapen.

Criminaliteitspreventie Nederland legt toch liever de nadruk op het voorkomen van een overval......juist .....preventie...!

Voorafgaand aan de trainingen overvalpreventie en overvaltraining maakt de trainer/adviseur een veiligheidsscan waarbij hij de werkomgeving bekijkt en een intakegesprek voert met een afvaardiging van de medewerkers. Deze veiligheidsscan duurt ongeveer een uur.

De opdrachtgever kan kiezen of hij/zij mondeling de tips wilt ontvangen of in een digitaal rapport.

Deze veiligheidsscan is niet verplicht. Het zit bij de prijs inbegrepen.

Na de training

  • De cursisten weten nu het risico op een overval te beperken.
  • Ze zijn zich bewuster van de overvalrisico’s en er van doordrongen  van de noodzaak om de    veiligheidsprocedures te volgen.
  • In de babbeltruc ( om informatie in te winnen ) zal niet meer getrapt worden
  • De cursist blijft rustiger en alerter tijdens een overval.
  • Men is in staat om in de huid van een overvaller te stappen hierdoor begrijpt men hun werkwijze beter.
  • De cursist is in staat om een overvaller, die zijn huiswerk gaat doen, te ontmoedigen.
  • De cursist weet wat wel en wat vooral niet te doen tijdens een overval.
  • Men is in staat een goed signalement op te nemen zodat men de politie beter kan informeren. 
  • Tot slot weet men wat te doen na een overval en begrijpt men de noodzaak van opvang en nazorg.
Kan ik een overval voorkomen?

Antwoord 1

Nee dat kan niet.  Als de nood hoog is bij een overvaller zal hij/zij toeslaan. Vaak impulsief en/of onder invloed van een groepsdruk, alcohol of verdovende middelen.

Dit soort overvallers letten nergens op en hebben geen gevoel bij camera's, sluisdeuren, rookkasten of aanwezige klanten.

 

Gelukkig is dit maar een klein percentage zo'n tien procent..!

 

Deze overvallers zie je ook vaak bij een TV programma als "Opsporing verzocht " en worden veelal opgepakt. 

 

De werkwijze hoe om te gaan met dit soort overvallers wordt uitgebreid behandeld in de training overvalpreventie met als rode draad de alom bekende kreet "RAAK"

Antwoord 2

De overgebleven overvallers vallen onder het kopje "Ik wil niet gepakt worden".

Met andere worden "deze overvallers doen hun huiswerk".

 

Hoe ze hun huiswerk doen wordt in de overvalpreventie training uitgebreid toegelicht.

Antwoord 3

Nogmaals een overval kan je niet voorkomen, maar de 90% die overblijft kan je behoorlijk ontmoedigen door je eigen gedrag, eventueel goed geplaatste hulpmiddelen en natuurlijk je eigen awerness, proactief denken en werken. Dit leer je in de overvalpreventie training. 

Raak.
rustig blijven, accepteren. afgeven. kijken.
signalement. overvaller. ook dames zijn overvallers. overvalpreventie training. wat is preventief. vuurwapen.

Wat zijn de karakteristieken van daders?

Uit onderzoek blijkt dat het aantal daders verschilt per soort overval. Zo waren bij overvallen op bijvoorbeeld geldtransporten vaker twee of meer overvallers betrokken. De gevangenisstraf voor het overvallen van ondernemingen en geldinstellingen ligt tussen de twee en vier jaar. De kans dat de dader gepakt wordt, is hoog: van één op de twee overvallen waarbij buit wordt gemaakt, wordt de dader gepakt. Over het algemeen hebben daders een wapen bij zich. Het vuurwapen is bij hen het meest populaire wapen. Bron:Politie.nl 2020

Overvaltraining

Ondanks dat onze voorkeur ligt in een overvalpreventie training bieden wij ook een overvaltraining aan.

Voorkomen van een overvalsituatie is het meest belangrijke. Door preventieve maatregelen, vooral op organisatorisch gebied, is dat mogelijk. Desondanks lukt voorkomen niet altijd. Daarom bieden wij ook een overvaltraining aan.

 
Wanneer kies je voor deze training?
 
Deze training is geschikt voor cursisten die minder preventief denken en werken. Cursisten die het allemaal wel weten. Door een overval simulatie krijgt de cursist en positieve pijnprikkel en hierdoor een ervaring heeft gekregen die hij/zij in het echt niet wil ervaren. Wellicht zullen ze nu wel preventief denken en werken.
 
Deze training is ook geschikt voor cursisten die geen idee hebben wat nou een overval is en wat het met je doet als slachtoffer. Kortom het ervaren van de stress die men ervaart, fouten mogen gemaakt worden. Na de overval zal de overvaller de opgedane ervaring delen met de groep, hoe hij/zij de overval ervaren heeft. Dit is trouwens altijd het geval na een overvaltraining
 
Tot slot is deze cursus geschikt voor:
 
Ondernemers ( avondwinkels, maaltijdbezorgers) gelegen in een risico wijk of stadsdeel. Het is een gegeven dat het oefenen van een overval-simulatie verzachtend kan werken bij een daadwerkelijke overval. Men heeft immers een ervaring. Het is wel een feit dat men na minimaal drie keer het kan gaan bestempelen als een ervaring. Daarom is elk jaar oefenen een pre.
Na de training

Na de overvaltraining is cursist in staat om de denken en te werken op een preventieve manier en weet dat eigen veiligheid voorop staat. Tijdens een overvalsituatie adequaat, (pro)actief en professioneel te reageren. Cursisten zullen na de overvaltraining zich uitermate bewust zijn van de stressreacties, welke een overvalsituatie met zich meebrengt. Men zal in geval van een overval tijdig kunnen ‘vluchten’ of door het hanteren van de tips veiliger uit een overvalsituatie komen.

 

Na de overvaltraining begrijpen de deelnemers de gevolgen na een overvalsituatie en is men in staat zichzelf, en vooral ook de anderen, te helpen, aandacht te hebben en weer controle te krijgen. 

Een overval training is een serieuse aangelegenheid en kan voor sommige cursisten hard binnenkomen. Om deze reden zal de trainer en de acteur er goed op toezien dat deelnemers de training niet gaan ervaren als een trauma of rot ervaring.
 
 
Cursisten worden altijd van tevoren medegedeeld dat er een overval-simulatie zal plaatsvinden.
 
 
Cursisten die niet mee willen doen met de overval-simulatie kunnen op afstand meekijken/ luisteren of plaats nemen in een andere ruimte en niets meekrijgen van de overval-simulatie.
Voor vragen of een offerte, zend ons een E-Mail.