Pak de BOEF!......Joris Jatgraag

Deze belastingvrije workshop is hieronder te reserveren
Joris Jatgraag
Vang de boef is een spel tussen Politie, toezichthouders, buurtpreventie, Boa's en jongeren van groep 5, 6 en 7. In het spel worden de leerlingen betrokken bij het vangen van 'de BOEF'. De boef word ontdekt tijdens een presentatie van de wijkagent. De boef  gaat op het schoolplein, Bijvoorbeeld een fiets stelen, of gaat andere handelingen verrichten zoals; inbreken........ wat dan gezien word door de leerlingen! Hulpdiensten worden erbij gehaald ter assistentie. Een Politie eenheid komt ter plaatse, met sirene, te paard, met hond, op de fiets, wie weet met een helikopter? Toezichthouders en buurtpreventie zullen de jongeren assisteren en een klopjacht word geopend. Uiteindelijk zal men Joris Jatgraag arresteren en in de boeien slaan. Na zijn arrestatie zal Joris Jatgraag meegenomen worden naar school en zal zijn spijt betuigen aan de leerlingen en de spullen teruggeven. Joris zal vertellen over zijn leven als boef en uitleggen wat de gevaren zijn en tips geven hoe je geen boef  wordt. leerlingen krijgen de kans om vragen te stellen aan Joris. Hierna zal Joris worden afgevoerd naar de gevangenis. Alle deelnemers ontvangen een certificaat van deelname als professioneel boevenvanger.
 
Doelstelling
 
In het spel zien de jongeren een kwaadwillende die (hardhandig) gepakt word door de Politie of toezichthouder, het zet ze tot denken! Zijn straf word uitgelegd en goederen teruggegeven, dus het was niet lonend!  leerlingen zien de Politie werken, mogen spreken via portofoon en aan andere doorgeven waar Joris is. Samenwerken en signalement doorgeven is een leermoment. Centraal staat ook wie ze moeten bellen of wie ze kunnen waarschuwen. Kortom het is een leuke zinvolle middag die vol verrassingen en beloningen bezit. Humor zal de boventoon voeren.