Register van echtheid is een register waar elke deelnemer die aan een training deelnam, verzorgd door Criminaliteitspreventie Nederland (Crimned), wordt geregistreerd. Het register is openbaar voor deelnemers. Als buitenstaander of werkgever is er alleen toegang tot het register na een digitale aanvraag. Als de aanvraag is goedgekeurd door Crimned kan men voor een periode van 2 uur het register bezoeken. In het register is; de naam van de deelnemer, voorbeeld certificaat van deelname of diploma, datum van deelname en registratienummer te controleren. persoonlijke gegevens zijn niet vermeld.
Criminaliteitspreventie Nederland hanteert de navolgende regels;
  • Persoonsgegevens mogen alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier worden verwerkt.
  • Persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld. En vervolgens alleen verder worden verwerkt voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn.
  • Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkene genoemd), moet ten minste op de hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of persoon die deze persoonsgegevens verwerkt (de zogeheten verantwoordelijke) en van het doel van de gegevensverwerking.
  • De gegevensverwerking is op een passende manier beveiligd. Voor bijzondere gegevens, zoals over ras, gezondheid en geloofsovertuiging is niets te vinden in het register.
Aanvraag toegangscode register van echtheid.