Retail Trainingen

Winkelverbod/collectief winkelverbod.

Winkelverbod.
Als ondernemer stelt u zelf de regels vast die gelden in uw winkel door middel van huisregels. Iemand die overlast veroorzaakt, de huisregels overtreedt of een strafbaar feit pleegt, kunt u direct een individueel winkelverbod geven. Zo ontzegt u die persoon voor een bepaalde periode de toegang tot uw winkel.
 
In deze training leert u welke winkelverboden er zijn, hoe een winkelverbod in te vullen en te registreren. Wat moet je doen als een winkelverbod wordt aangevochten?
Huisregels worden besproken en eventueel op maat gemaakt per deelnemer of branche. In de training zijn ook van rollenspellen, de deelnemers leren om te gaan met weerstandsgedrag en leren te incasseren.

Duur 2 a 2,5 uur

Max. aantal deelnemers 20

acteur: ja

Diefstal in dienstbetrekking

Interne fraude/diefstal.
Tijdens deze training leert het kader en middenkader hoe interne fraude en diefstal te herkennen. Geleerd wordt ook hoe preventief een tassencontrole uit te voeren bij het personeel. Men leert wat te doen na constatering van onbetaalde goederen in "bijvoorbeeld" een tas. Indien gewenst kan deze training uitgebreid worden met het onderwerp "agressie". 

Is criminaliteit aangeboren?

Vroeger dacht men dat criminele aanleg erfelijk en onveranderlijk is. Het argument daarvoor was dat in sommige families meer misdaden worden gepleegd dan in andere. Deze stelling is niet meer te verdedigen, maar het is aangetoond dat van de sociale omgeving een sterke invloed op iemands gedrag uitgaat.

Duur 3 a 3,5 uur

Max. aantal deelnemers 20

acteur: ja

Kassatraining.

Kassatraining.

Tijdens deze training leren de kassières om te gaan met lastige en agressieve klanten. Geleerd wordt ook hoe preventief een tassencontrole uit te voeren. Men leert wat te doen na constatering van onbetaalde goederen in "bijvoorbeeld" een tas. Indien gewenst kan deze training uitgebreid worden met het onderwerp "overvalpreventie". Vragen aan personen om een geldig legitimatiebewijs is ook een onderwerp wat wordt behandeld. 

Zijn criminele handelingen te voorkomen?

Aan maatregelen ter voorkoming van crimineel gedrag wordt naar de inzichten van psychologen nog veel te weinig aandacht geschonken. De oorzaak daarvan is de nog steeds overheersende veronderstelling dat criminelen afwijkend zijn en dat de behoefte aan crimineel gedrag geworteld zou zijn in hun karakter. Veel criminele handelingen wijzen er echter op dat de betreffende mens het leven niet aan kan en niet in staat is zijn conflicten op te lossen. Een belangrijk aandachtspunt bij de preventie van misdaden zou daarom kunnen bestaan uit het op tijd ingrijpen in crisissituaties. Maar de huidige anonieme maatschappelijke verhoudingen maken een dergelijke preventie bijna onmogelijk.

Duur 3 a 3,5 uur

Max. aantal deelnemers 20

Acteur: Ja

Visitatie training.

Poortcontrole en visitatie.

 

                   Poortalarm gaat af......wat nu?

 

Tijdens deze training leert de cursist personen aan te spreken waarbij een poort alarm afgaat. Tevens wordt er op een neutrale (feitelijk) manier geleerd hoe men een tas kan controleren en hoe er omgegaan kan worden met weerstandsgedrag/agressie van de te controleren personen. Recht- en wetskennis is ook een onderdeel van de training.

Duur 3 uur

Max. aantal deelnemers 20

Acteur: Ja

Omgaan met agressie.

Duur 3 uur

Max. aantal deelnemers 20

Acteur: Ja

Agressie en Conflicthantering.

 

Tijdens deze training leert de cursist om te gaan met klanten die een conflict starten en/of overgaan naar agressie. Tevens leert men het gedrag van de klant zodanig te sturen dat men van het irrationele gedrag naar het rationele gedrag over gaat zodat er daadwerkelijk gecommuniceerd kan worden en er naar het einddoel kan worden gegaan die men voor ogen hebt. Zie ook klantvriendelijke conflicthantering

Rechts- en wetskennis.

Duur 3 a 4 uur. Max.

Aantal deelnemers 20. 

Acteur: Ja

Rechts- en wetskennis, inclusief aanhouden.

 

Tijdens deze training leert de cursist de wettelijke regels die van toepassing zijn op de retail. Denk hierbij aan winkelontzegging, invullen van een aanhoudingsformulier en aanhouding. Deze training is geschikt voor personeelsleden die de taak hebben binnen de organisatie om personen na een strafbaar feit aan te houden.

Winkeldiefstalpreventie

Winkeldiefstalpreventie.

 

Een winkeldiefstal expert communiceert de gedachtegang van een winkeldief aan de groep die getraind wordt. In deze training wordt met name gebruik gemaakt van rollenspellen. Hierdoor leert de cursist zichzelf kennen als het gaat om weerstandsgedrag. Het doel van deze training is dat de cursist van een winkeldief een klant maakt en dat men afwijkend winkelgedrag herkent. In deze training is er sprake van geweldloze communicatie waar eigen veiligheid voorop staat. In deze training leert men het traject van ontmoedigen voordat men overgaat tot aanhouding. Indien gewenst kan in deze training de aanhoudingsprocedure worden behandeld.

Duur 2,5 a 3 uur.Max. aantal deelnemers 15

Acteur: Ja, indien gewenst

Overvalpreventie.

Overvalpreventie.

 

Een overval expert (trainer) communiceert de gedachtegang van een overvaller aan de groep die getraind wordt. De trainer heeft twee petten op gedurende de training, namelijk als trainer en als overvaller. Het doel daarvan is om bewustzijn te creëren over de gedachtegang van een overvaller. Hierdoor kan men preventief denken en werken. Door middel van een overval simulatie kan men ervaren hoe het is om een overval mee te maken. Het voordeel van een simulatie is dat men dit niet in het echt wil meemaken en daarom preventief blijft werken en denken. Een overval simulatie wordt altijd gerealiseerd na een vooroverleg.

Duur 2,5 a 3 Max.

aantal deelnemers 20

Acteur:Ja, indien gewenst

Zin in een retail-training? of misschien een vraag. Vul onderstaand in en wij nemen contact met u op, bellen mag natuurlijk ook. 

Bedankt voor uw aanvraag, met vriendelijke groet Criminaliteitspreventie Nederland.

Overleg over het aantal deelnemers, de duur of een eventuele samenvoeging van trainingen is bespreekbaar.