INSPECTIE BUREAU NEDERLAND

Veiligheidsscan 

De veiligheidsscan is  bedoeld als 'to do-lijst' en als reflectie-instrument. De scan geeft u een beeld van de mate waarin er in uw onderneming of gemeente aandacht wordt besteed aan 21e-eeuwse preventieve adviezen en waar de sterke en zwakke punten zitten wat dit betreft. 
Voer hieronder uw gegevens in om een veiligheidsscan voor uw bedrijf aan te vragen. Wij nemen hierna snel contact met op voor het maken van een afspraak. De kosten van veiligheidsscan hangen af van de grootte van uw bedrijf en de sector waarin u werkzaam bent.

Veiligheidsscan preventieve vaardigheden
In de huidige criminele wereld is er veel aandacht voor de criminaliteit van de toekomst. De discussie richt zich onder meer op de vraag welke kennis en adviezen van belang zijn om ondernemers of gemeenten voor te bereiden op een criminele wereld die onophoudelijk verandert en zich aanpast. Veel van deze adviezen worden samengevat onder de noemer 'preventieve' vaardigheden. Het betreft preventieve vaardigheden met daaraan gekoppelde kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te functioneren in en bij te dragen aan een veilige woon- en werkplek. Over het belang van aandacht voor dergelijke preventieve vaardigheden lijkt brede interesse te bestaan.

 

Heeft u als ondernemer  al een brede visie over hoe de 21e-eeuwse  preventieve adviezen ingebed kunnen worden in uw onderneming? Of weet u als ambtenaar welke 21e-eeuwse preventie adviezen in uw gemeente aandacht krijgen? Inspectiebureau Nederland heeft zowel voor ondernemers als voor ambtenaren een veiligheidsscan ontwikkeld om u te helpen deze vragen te beantwoorden.

 

De veiligheidsscan wordt uitgevoerd door één van onze deskundige adviseurs. Deze komt bij u langs en controleert uw bedrijf of gemeente  op een aantal punten op het gebied van veiligheid. U ontvangt direct handige informatie en tips die de veiligheid binnen uw onderneming of gemeente bevorderen. Na afloop ontvangt u een vertrouwelijke rapportage met de uitkomsten en een duidelijk beveiligingsadvies gericht op úw woon- en werkplek.